Yol Ver

Dur
Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
Karşıdan Gelene Yol Ver

Taşıt Giremez
Motorlu Taşıt Giremez

Otobüs Giremez
Treyler Giremez
Yaya Giremez
At Arabası Giremez
El Arabası Giremez
Traktör  Giremez

Belirli Miktardan
Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde
Taşıyan Taşıt
Giremez
Belirli Miktardan Fazla Su Kirletici
Madde Taşıyan Taşıt Giremez
Motosiklet Hariç
Motorlu
Taşıt
Trafiğine
Kapalı
Yol
Uzunluğu
...
Metreden Fazla
Olan
Araç
Giremez
Dingil Başına ... Tondan Fazla
Yük
Düşen
Taşıt
Giremez
Yüklü
Ağırlığı ...
Tondan
Fazla
Olan
Taşıt
Giremez

Motor Giremez
Bisiklet Giremez
Mopet Giremez
Kamyon Giremez
Sağa Dönülmez
Sola Dönülmez

Genişliği ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Yüksekliği ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Öndeki
Taşıtı
Geçmek
Yasaktır
Öndeki Taşıt ... Metreden Daha Yakın Takip Edilmez
Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır

U Dönüşü Yapılmaz
Gümrük 
Durmadan 
Geçilmez
Azami Hız Sınırlaması
Hız Sınırlaması Sonu
Geçme Yasağı Sonu
Kamyonlar İçin Geçme Yasağı

Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu
Mecburi Asgari Hız
Mecburi Asgari Hız Sonu
Zincir Takmak Mecburidir
Zincir Takma Mecburiyet Son
İleri ve Sağa Mecburi Yön

Sağa Mecburi Yön
Sola Mecburi Yön
İleri Mecburi Yön
İleri ve Sola Mecburi Yön
Sağa ve Sola Mecburi Yön
Her İki Yandan Gidiniz

Ada Etrafında Dönünüz
Mecburi Bisiklet Yolu
Mecburi Yaya Yolu
Mecburi At Yolu

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!